Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2019 : 2.085
Trường Mầm non Minh Hương xây dựng Môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Trường Mầm non Minh Hương xây dựng Môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Thực hiện hiệu quả kế hoạch số 09/KH-SGDĐT ngày 09/02/2017 của sở GD&ĐT về việc triển khai chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và xây dựng kế hoạch cụ thể theo giai đoạn và trong năm học 2018-2019 với các nội dung ...
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.