Tổ chức trải nghiệm ngày tết quê hương 2019 cho trẻ tại trường Mầm non Minh Hương